Bedrijfsleven

Stralende organisatie

Wat heb je als management / leidinggevende nodig om optimaal te functioneren en wat heeft het team nodig?

Als management heb je te maken met diverse generaties en verschillende behoeftes in het team. Wat is de relatie van persoonlijke inzet tot gewenste resultaten?

Soepele samenwerking, heldere korte en krachtige communicatie, waar een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en je op kunt vertrouwen.

Dat typeert een professionele en stralende organisatie waar doelstelingen behaald worden zowel op organisatie als op persoonlijk vlak

Hoe effectief, energiek en doortastend gaat een ieder te werk? Welke uitdagingen liggen er (nog steeds)?

Vaak gaat er veel tijd en energie en daarmee resultaat verloren. Intern draagt iedereen hier in bij, het bepaalt cultuur.

Sparkle Professional biedt een interne aanpak; met ruim 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven en op basis van getoetste (opleidings) theorieen, toegepast met een stralende energie en groot intuitief vermogen.

Sparkle Professional doorziet cultuur, samenwerkingen, communicatie, leiderschap en gedrag. Wanneer men bereid is zich open en nieuwsgierig op te stellen is het mogelijk de gewenste verandering te bewerkstelligen; gegarandeerd!

Dit heeft impact tot aan de doelgroep van de organisatie, voelbaar in uitstraling en identiteit van een organisatie en vervolgens resultaat.

Op maat

Ter inspiratie, staan hieronder diverse mogelijkheden ter inspiratie. Een Professionele Sparkle wordt op maat afgestemd.

Om groot rendement te behalen is het van belang dat de organisatiebehoefte in kaart wordt gebracht en doet Sparkle Professional een passend voorstel met impact in de uitvoering. De waarde van team- of individuele zakelijke coaching betaalt zich op termijn altijd terug en meer dan dat.

Preventie van (over)vermoeidheid of burn-out en coaching voor burn-out is wat Sparkle Professional biedt. Hierdoor draag je als organisatie bij aan het welzijn van het team en dat heeft direct invloed op het zakelijke succes.

in gesprek

Een eerste vrijblijvende kennismaking. Wat is de behoefte, wat is er nodig? Op basis van een gesprek kan een voorstel gedaan worden voor het traject.

1 (kennismakings)gesprek biedt al inzichten, waar een directielid of management inhoudelijk iets aan heeft. In gesprek met zowel directie als met de werkvloer; het maakt (sprankelend) verschil.

Laat Sparkle Professional tijdelijk mee reizen in het organisatie avontuur. 

bedrijfscultuur

Chief Happiness Officer  Bedrijfscultuur wordt gecreëerd door mensen en dat straalt een bedrijf uit naar zijn klant. Komt alle kennis, kunde, talent, kracht tot haar recht. Hoe zou je huidige bedrijfscultuur omschrijven; is er onderling vertrouwen, wordt er verantwoordelijkheid genomen? Is everybody happy?

Persoonlijke- en organisatie kernwaarden inzichtelijk maken; een aanpak die beklijft.

Lees hier meer over de waarde van een Chief Happiness Officer.

zakelijk coach

1 op 1 in gesprek met jou en de mensen als onafhankelijke bedrijfscoach. 

Voor directie/ management; bekrachtig je leiderschap en versterk je impact. En voor elk individu in het bedrijf, waardoor talenten meer tot hun recht komen en daarmee impact op samenwerkingen en eindresultaat.

Voor zowel persoonlijk geluk en zakelijk succes. Door 1 persoon te ‘raken’ heeft dit al effect op de rest van de organisatie; als een soort olievlek.

Resultaten van 1 op 1 coaching blijken de investering meer dan waard. Zie reviews op deze pagina (link volgt).

De investering voor een coach sessie is €180 ex btw. Het verschilt per individu hoeveel sessies er benodigd zijn. Na een (telefonische) intake wordt hier een voorstel in gedaan. Gemiddeld zijn er 6 tot 10 sessies benodigd om langdurig resultaat te bereiken en te behouden. Indien er direct een traject wordt afgenomen van 6 sessies is de investering €999 ex btw. 

teamcommunicatie

(Ver)oordelende communicatie; onbewust verlaagt het de productiviteit en effectiviteit binnen een team. Een organisatie streeft liever naar een team met heldere en effectieve communicatie, power, sprankelende energie en samenwerking.

Sparkle Professional biedt coaching en/ of workshop Verbindende Communicatie, gebaseerd op de uitgangspunten van Marshall Rosenberg in Geweldloze Communicatie; doeltreffend en verbindend.

Uiteindelijk streeft een ieder binnen het team naar hetzelfde doel, kunnen Organisatie en Persoonlijk belang verweven worden? Verbindende Communicatie draagt bij aan Vertrouwen, openheid wat direct invloed heeft op meetbare resultaten.

bedrijfskern

Waarom doet jouw bedrijf wat ze doen? Welke kernwaarden liggen hier aan ten grondslag?

Samen met Sparkle Professional maken we kernwaarden inzichtelijk en levert dit een blauwdruk op, wat het bedrijf helpt keuzes te maken, richting geeft en cultuur vorm geeft.

Ervaring van eerdere klanten; ‘de rust die het voor mezelf en voor het bedrijf geeft, wauw, meer dan opgeleverd en al tijdens het traject terug verdiend’. (directie/eigenaar, referenties beschikbaar)

Het team wordt hierin betrokken, zodat er draagvlak is en op alle fronten uitgestraald wordt. Het bekrachtigt commitment intern en extern.

training/workshop

De behoefte van een bedrijf in kaart brengen. Is het een training, is het een sessie met verdieping, gaat het over cultuur en samenwerking? Of gaan we een creatie workshop doen?

Sparkle Professional kan ingezet worden voor workshops, als side-kick voor trainingen, feedback & coaching.

Succesvol in train-the-trainer programma’s in diverse branches. Op inspirerende locaties of binnen het bedrijf zelf.