Bedrijfsleven

Stralende organisatie

Jouw organisatie heeft de ambitie een optimale klantgerichtheid en service na te streven, uit te stralen en na te komen wat je belooft. Succesvol zijn en maximale winstgevendheid realiseren; een goed commercieel en financieel resultaat. Dit gaat niet vanzelf. Is er oprechte focus en aandacht voor de mensen, wie zij zijn en wat zij kunnen? Wat is de relatie van persoonlijke inzet tot eerder genoemde gewenste resultaten? 

Iedereen heeft het erover; ‘werkgeluk’ een nog wat softe term in het bedrijfsleven? Of wil je dat jouw organisatie hierin voorop loopt en echt actief mee aan de slag gaat, omdat we anno 2019 niet meer voorbij kunnen aan onze eigen authenticiteit? Ben jij authentiek op de werkvloer; ervaar je het team als authentiek?

Interne en externe openheid en tevredenheid, goede communicatie, door deze termen af en toe te benoemen denken we dat de organisatie hier mee bezig is. Is dat echt zo? Wat levert het tot nu toe op? Hoe effectief, energiek, doortastend, open gaat een ieder te werk? Welk (voorbeeld) gedrag en uitstraling is actief? Welke uitdagingen liggen er?

Het belang van effectieve communicatie en samenwerking is essentieel in elk bedrijf. Vaak gaat hier veel tijd en energie en daarmee resultaat verloren. Intern draagt iedereen hier in bij, het bepaalt cultuur.

Sparkle Professional biedt een interne aanpak; kracht van binnen uit, straalt vanzelf naar buiten toe. Het doorzien van interne processen, samenwerkingen, leiderschap en gedrag is waar Sparkle Professional zich in heeft bewezen. Staat ieder individu in de organisatie in haar kracht? Dit heeft impact tot aan de klant, voelbaar in uitstraling en identiteit van een organisatie en vervolgens resultaat.

Op maat

De mogelijkheden zoals op deze pagina omschreven dienen ter inspiratie over de mogelijkheden en expertise. Een Professionele Sparkle wordt op maat afgestemd.

Afhankelijk van de behoefte, de situatie van de organisatie, de mensen en interne ontwikkelingen worden diverse tools in gezet om een bijdrage te leveren zodat kern en het hart van de organisatie en haar mensen stralen om het gewenste resultaat te behalen. Het heeft altijd impact op productiviteit, creativiteit, intern ondernemerschap en bovenal authenticiteit. 

in gesprek

Een eerste vrijblijvende kennismaking. Wanneer het klikt een vervolg gesprek. 

Een begin met een creatieve insteek. Laat Sparkle Professional tijdelijk mee reizen in het organisatie avontuur. Wat is de behoefte? Op basis van een gesprek kan een voorstel gedaan worden. Een gesprek kan hetgeen zijn dat voorziet in voldoende inzichten om mee verder te kunnen. In gesprek met zowel directie als met de werkvloer; het maakt (sprankelend) verschil.

(interim) CHO

Chief Happiness Officer of Chief Sparkle Officer (CSO). Bedrijfscultuur wordt gecreëerd door mensen en dat straalt een bedrijf uit naar zijn klant. Wordt alle kennis, kunde, talenten, krachten en ambitie benut, uitgewisseld en wordt er productief samen gewerkt? Is everybody happy?

Als CHO biedt Laura een Sparkle; door 1 persoon te ‘raken’ heeft dit al direct effect op de rest van de organisatie; als een soort olievlek. Lees hier meer over de waarde van een Chief Happiness Officer.

sparringspartner 

Vertrouwenspersoon, side-kick, rechterhand voor directie, MT, senior managers, medewerkers.

Sparkle Professional heeft ruime ervaring in deze rol als onafhankelijke bedrijfscoach in het bedrijfsleven. In gesprek over de authenticiteit op de werkvloer. 

Wanneer het individu volledig zichzelf kan zijn en daarmee zijn talenten tot zijn recht komen, heeft direct impact op samenwerkingen en eindresultaat.

 

travel

Met ruime ervaring in het begeleiden van reizen en verbinden van groepen, kan Sparkle Professional zakelijke (incentive) of leisure trips organiseren, begeleiden, coördineren of adviseren.

Wat is het doel? Ontspanning, aangevuld met een workshop met impact, een inhoudelijke verrijking? Dicht bij huis, in een inspirerende omgeving of over de grens? Laat de ervaring de mensen raken, waardoor een dergelijke investering altijd terug wordt verdiend.

team

Een team met power, sprankelende energie, effectieve communicatie en samenwerking. Uiteindelijk streeft een ieder binnen het team naar hetzelfde doel.

Hoe kun je elkaars krachten versterken, hoe creeer je verbinding, hoe verbind je verschillende generaties en karakters? Daar is soms een trigger of confrontatie voor nodig. Of even eruit, iets doen, in een andere omgeving om weer tot de basis en kern te komen.

training/workshop

De behoefte van een bedrijf in kaart brengen. Is het een training, is het een sessie met verdieping, gaat het over cultuur en samenwerking? Of gaan we een creatie workshop doen?

Sparkle Professional kan ingezet worden voor workshops, als side-kick voor trainingen, feedback & coaching. Succesvol in train-the-trainer programma’s in diverse branches. Op inspirerende locaties of binnen het bedrijf zelf.