Bedrijfsleven

Stralende organisatie

Wat heb je als management / leidinggevende nodig om optimaal te functioneren en wat heeft het team nodig?

‘Werkgeluk’ een nog wat softe term in het bedrijfsleven? Of wil je dat jouw organisatie zich onderscheidt, zich intrinsieker committeert en wil je faciliteren hier actiever mee aan de slag te gaan? Authentiek leiderschap bekrachtigen; helderheid creëren en een verbetering in energie ‘at all levels’.

Als management en directie heb je te maken met diverse generaties en verschillende behoeftes in het team. Wat is de relatie van persoonlijke inzet tot gewenste resultaten? 

Interne en externe openheid en tevredenheid, goede communicatie, door deze termen af en toe te benoemen denken we dat de organisatie hier mee bezig is. Is dat echt zo? Wat levert het tot nu toe op? Hoe effectief, energiek en doortastend gaat een ieder te werk? Welke uitdagingen liggen er (nog steeds)?

Het belang van effectieve communicatie en samenwerking is essentieel in elk bedrijf. Vaak gaat hier veel tijd en energie en daarmee resultaat verloren. Intern draagt iedereen hier in bij, het bepaalt cultuur.

Sparkle Professional biedt een interne aanpak; kracht van binnen uit, straalt vervolgens naar buiten toe. Het doorzien van cultuur, samenwerkingen, leiderschap en gedrag is waar Sparkle Professional zich in heeft bewezen. Staat ieder individu in de organisatie in haar kracht? Dit heeft impact tot aan de klant, voelbaar in uitstraling en identiteit van een organisatie en vervolgens resultaat.

Op maat

De mogelijkheden zoals op deze pagina omschreven dienen ter inspiratie over de mogelijkheden en expertise. Een Professionele Sparkle wordt op maat afgestemd.

Afhankelijk van de behoefte en de situatie van de organisatie en haar mensen, kunnen diverse tools worden in gezet. De kern en het hart van de organisatie wordt (aan)geraakt en wordt bekrachtigd met frisse energie. Impact. Punt.

Preventie van (over)vermoeidheid of burn-out, maar ook coaching voor burn-out is wat Sparkle Professional biedt. Hierdoor draag je als organisatie bij aan persoonlijk geluk en dat heeft direct invloed op het zakelijke succes. 

in gesprek

Een eerste vrijblijvende kennismaking. Wat is de behoefte, wat is er nodig? Op basis van een gesprek kan een voorstel gedaan worden voor het traject.

1 (kennismakings)gesprek biedt al inzichten, waar een directielid of management inhoudelijk iets aan heeft. In gesprek met zowel directie als met de werkvloer; het maakt (sprankelend) verschil.

Laat Sparkle Professional tijdelijk mee reizen in het organisatie avontuur. 

bedrijfscultuur

Chief Happiness Officer  Bedrijfscultuur wordt gecreëerd door mensen en dat straalt een bedrijf uit naar zijn klant. Komt alle kennis, kunde, talent, kracht tot haar recht. Hoe zou je huidige bedrijfscultuur omschrijven; is er onderling vertrouwen, wordt er verantwoordelijkheid genomen? Is everybody happy?

Persoonlijke- en organisatie kernwaarden inzichtelijk maken; een aanpak die beklijft.

Lees hier meer over de waarde van een Chief Happiness Officer.

zakelijk coach

1 op 1 in gesprek met jou en de mensen als onafhankelijke bedrijfscoach. 

Voor directie/ management; bekrachtig je leiderschap en versterk je impact. En voor elk individu in het bedrijf, waardoor talenten meer tot hun recht komen en daarmee impact op samenwerkingen en eindresultaat.

Voor zowel persoonlijk geluk en zakelijk succes. Door 1 persoon te ‘raken’ heeft dit al effect op de rest van de organisatie; als een soort olievlek.

teamcommunicatie

Een team met power, sprankelende energie, effectieve communicatie en samenwerking. Sparkle Professional biedt een workshop Verbindende Communicatie, gebaseerd op de uitgangspunten van Marshall Rosenberg in Geweldloze Communicatie; doeltreffend en verbindend.

Uiteindelijk streeft een ieder binnen het team naar hetzelfde doel en heeft ieder mens op aarde behoefte aan Verbindende Communicatie.

bedrijfskern

Waarom doet jouw bedrijf wat ze doen? Welke kernwaarden spelen hier een rol? 

Samen met Sparkle Professional maken we kernwaarden inzichtelijk en levert dit een blauwdruk op, wat het bedrijf helpt keuzes te maken, richting geeft en cultuur vorm geeft

Ervaring van eerdere klanten; ‘de rust die het voor mezelf en voor het bedrijf geeft, wauw, meer dan opgeleverd en al tijdens het traject terug verdiend’. (directie/eigenaar, referenties beschikbaar)

Het team wordt hierin betrokken, zodat er draagvlak is en op alle fronten uitgestraald wordt. Het bekrachtigt commitment intern en extern.

training/workshop

De behoefte van een bedrijf in kaart brengen. Is het een training, is het een sessie met verdieping, gaat het over cultuur en samenwerking? Of gaan we een creatie workshop doen?

Sparkle Professional kan ingezet worden voor workshops, als side-kick voor trainingen, feedback & coaching. Succesvol in train-the-trainer programma’s in diverse branches. Op inspirerende locaties of binnen het bedrijf zelf.