Organisatie

Stralende organisatie

Jouw organisatie heeft de ambitie een optimale klantgerichtheid en service na te streven, uit te stralen en na te komen wat je belooft. Maximale winstgevendheid realiseren, interne en externe openheid en tevredenheid, een goed commercieel en financieel resultaat.

Dat klinkt goed. Al deze pijlers staan niet altijd op groen. Hoe verloopt de interne en externe communicatie, hoe is het met de mensen? Is deze effectief, energiek, doortastend, open? Welk (voorbeeld) gedrag en uitstraling is actief? Hoe verlopen de samenwerkingen? Welke uitdagingen liggen er?

Het belang van effectieve communicatie en samenwerking is essentieel in elk bedrijf. Vaak gaat hier veel tijd en energie en daarmee resultaat verloren. Intern draagt iedereen hier in bij, het bepaalt cultuur.

Sparkle Professional biedt een interne aanpak; kracht van binnen uit, straalt vanzelf naar buiten toe. Het doorzien van interne processen, samenwerkingen, leiderschap en gedrag is waar Sparkle Professional zich in heeft bewezen. Staat ieder individu in de organisatie in haar kracht? Dit heeft impact tot aan de klant, voelbaar in uitstraling en identiteit van een organisatie en vervolgens resultaat.

Op maat

De mogelijkheden zoals op deze pagina omschreven dienen ter inspiratie over de mogelijkheden en expertise. Een Professionele Sparkle wordt op maat afgestemd.

Afhankelijk van de behoefte, de situatie van de organisatie, de mensen en interne ontwikkelingen worden diverse tools in gezet om een bijdrage te leveren zodat kern en het hart van de organisatie en haar mensen stralen.

in gesprek

Een eerste vrijblijvende kennismaking. Wanneer het klikt een vervolg gesprek. 

Een begin met een creatieve insteek. Laat Sparkle Professional tijdelijk mee reizen in het organisatie avontuur. Wat is de behoefte? Op basis van een gesprek kan een voorstel gedaan worden. Een gesprek kan hetgeen zijn dat voorziet in voldoende inzichten om mee verder te kunnen. In gesprek met zowel directie als met de werkvloer; het maakt (sprankelend) verschil.

(interim) CHO

Chief Happiness Officer of Chief Sparkle Officer (CSO). Bedrijfscultuur wordt gecreëerd door mensen en dat straalt een bedrijf uit naar zijn klant. Wordt alle kennis, kunde, talenten, krachten en ambitie benut, uitgewisseld en wordt er productief samengewerkt? Is everybody happy?

Als CHO biedt Laura een Sparkle; door 1 persoon te ‘raken’ heeft dit al direct effect op de rest van de organisatie; als een soort olievlek. Lees hier meer over de waarde van een Chief Happiness Officer.

sparringspartner 

Vertrouwenspersoon, side-kick, rechterhand voor directie, MT, senior managers, medewerkers.

Sparkle Professional heeft ruime ervaring in deze rol in het bedrijfsleven. Een aanvulling zichtbaar en onzichtbaar, om effectief tot inzichten te komen, vervolgens te vertalen en verweven in het DNA van de organisatie.

travel

Met ruime ervaring in het begeleiden van reizen en verbinden van groepen, kan Sparkle Professional zakelijke (incentive) of leisure trips organiseren, begeleiden, coördineren of adviseren.

Wat is het doel? Ontspanning, aangevuld met een workshop met impact, een inhoudelijke verrijking? Dicht bij huis, in een inspirerende omgeving of over de grens? Laat de ervaring de mensen raken, waardoor een dergelijke investering altijd terug wordt verdiend.

team

Een team met power, sprankelende energie, goede communicatie en samenwerking. Uiteindelijk streeft een ieder binnen het team naar hetzelfde doel.

Hoe kun je elkaars krachten versterken, verschillende karakters op 1 lijn krijgen? Daar is soms een trigger of confrontatie voor nodig. Of even eruit, iets doen, in een andere omgeving om weer tot de basis en kern te komen.

training/workshop

De behoefte van een bedrijf in kaart brengen. Is het een training, is het een sessie met verdieping, gaat het over cultuur en samenwerking? Of gaan we een creatie workshop doen?

Sparkle Professional kan ingezet worden voor workshops, als side-kick voor trainingen, feedback & coaching. Succesvol in train-the-trainer programma’s in diverse branches. Op inspirerende locaties of binnen het bedrijf zelf.